Marjolein de Lange is beëdigd tolk en staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 1805 (Rbtv). Zij tolkt vooral voor bedrijven, rechtbanken, politie en gezondheidszorg.

Francontact kent drie vormen van tolkdiensten:

persoonlijk: Francontact is bij uw gesprekken aanwezig en zet het Frans direct om in het Nederlands en omgekeerd. Uw voordeel: geen van de deelnemers aan het gesprek heeft een voorsprong op taalgebied.

telefonisch: via skype of het instrument “telefonisch vergaderen” wordt het Frans door de tolk omgezet naar het Nederlands en omgekeerd. Uw voordeel: geen van de deelnemers heeft een voorsprong op taalgebied. Bovendien hoeven de deelnemers aan het gesprek niet in dezelfde ruimte aanwezig te zijn.
Communicatie zonder reistijd!

als intermediair: de te bespreken kwestie wordt doorgenomen met Francontact dat onafhankelijk van u de kwestie bespreekt met uw Franstalige relatie en het besprokene weer naar u terugkoppelt.